Annonse
Sikthindrende gjenstander i frontvindu på utenlandskregistrert kjøretøy. Foto: Arnstein Stangeland/Statens vegvesen

Fikk ikke kjøre videre med disse i frontruten

Sjåføren fikk beskjed om at forholdet vil bli anmeldt hvis han blir stanset i trafikkontroll senere med så store mengder sikthindrende gjenstander i frontvinduet.

Annonse
Roganytt

Statens vegvesen har avholdt trafikkontroll på E 39 ved Sokn kontrollstasjon mellom klokken 12.00 og 20.00 tirsdag. Her ble det satt søkelys på dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, vinterutrustningskontroll, kjøre- og hviletid, lastsikring og vektkontroll.

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk to sjåfører kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring, opplyser Vegvesenet i rapporten etter kontrollen. Den ene sjåføren fikk informasjon om at forholdet vil bli anmeldt hvis han blir stanset i trafikkontroll senere med så store mengder sikthindrende gjenstander i frontvinduet.

LES OGSÅ: Fikk gebyr for manglende belte på buss

Dokumentkontrollen viste at en sjåfør ikke hadde alt i orden med sitt førerkort, det ble ilagt kjøreforbud. Sjåføren må til trafikkstasjon for å ordne feilen før han kan fortsette kjøring med tunge kjøretøy.  

Det ble utført vektkontroll på 26 kjøretøy. En kjøretøykombinasjon var for tungt lastet på drivhjulene og det ble dermed ilagt kjøreforbud, men forholdet utløste ikke noe vektgebyr. Sjåføren måtte flytte fram den justerbare svingskiven slik at lasten/tyngden ble forflyttet framover før transporten kunne fortsette. Ett annet kjøretøy hadde overlast som resulterte i overlastgebyr og avlasting av gods før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy, det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: 26.000 kroner i overlastgebyr

Det ble utført bremsetest i bremserulleprøver på 11 kjøretøy. Ifølge Vegvesenet hadde ett kjøretøy stor skjevhet i bremsekraften på en aksling, to kjøretøy hadde feil/varsellys på ABS-systemet og ett kjøretøy hadde feil på den utvendige manuelle parkeringsbrems-styringen. Resultatet ble kontrollrapport/mangellapp med kort frist for utbedringer.

Det ble ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy på grunn av at lasten ikke var sikret godt nok i forhold til kravet, sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig/forskriftsmessig før videre kjøring.

De aller fleste kjøretøy som var inne til kontroll ble sjekket for om de hadde med snøkjettinger og M+S merkede dekk (Vinterutrustningskontroll), kontrollen viste ingen mangler.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket at en sjåfør hadde brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, det ble ilagt advarsel for forholdet til sjåføren.

Et kjøretøy som var påmontert et vekselflak (avtakbart plan) hadde så stort overheng fra bakerste kant på vekselflaket til underkjøringshinderet (cirka 90 cm) at sjåføren måtte sette av vekselflaket. Kravet er at det maksimalt skal være 40 cm fra bakkant inn til underkjøringshinderet, opplyser Vegvesenet. Dette er for å ivareta trafikksikkerheten til personer som sitter i bil/kjøretøy som ved et uhell kjører på/inn i kjøretøy med for stort overheng bakfra.

Totalt ble 54 kjøretøy kontrollert.

LES OGSÅ: Føreren av dette kjøretøyet blir anmeldt

Annonse