Fikk ikke kjøre videre med disse dekkene

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 torsdag.

Resultaten var følgende:

Det ble gitt to bruksforbud grunnet avrenninger fra fiskelasten.

Ett bruksforbud grunnet manglende sikring av gods.

Én fører fikk muntlig advarsel etter kontroll av kjøre og hviletid.

Én personbilhenger ble ilagt kjøreforbud grunnet svært dårlig tilstand på dekkene, føreren blir og anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten