Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Vegvesenet har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted søndag kveld på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland

Det var i alt 141 kjøretøy inne til kontroll, 12 kjøretøy ble videre valgt ut for ytterligere teknisk kontroll og 72 kjøretøy fikk forenklet sjekk.

Resultatet ble blant annet ileggelse av 2000 kroner i gebyr på grunn av slitt vinterdekk.

Under kontrollen ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. I den forbindelse hadde en varebil 700 kilo overlast i henhold til den registrerte totalvekten.

LES OGSÅ: Spesialtransport fikk ikke kjøre videre

Dette førte til avlasting og føreren ble anmeldt til politiet.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før den fikk fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Resultatet ble mangellapp for utbedring av feilene.

På grunn av kjøring med sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk to sjåfører kjøreforbud. Sjåførene måtte fjerne gjenstandene før videre kjøring.

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser