Fikk ikke kjøre videre – måtte laste av 1300 kilo

Flere førere ble kontrollert og én fører ble anmeldt under en kontroll.

Av de 64 kjøretøyene som var innom Krossmoen kontrollstasjon fredag ble 12 kjøretøy plukket ut til nærmere kontroll med disse resultatene:

* En mobilkran fikk inndratt dispensasjonen på stedet og kan ikke lenger brukes på offentlig vei. Kjøretøyet hadde overskredet de tekniske tillate vektene i alle tre kontrollene Statens Vegvesen har hatt på kjøretøyet.

* En fører blir anmeldt for ikke å etterkomme pålegg fra tidligere kontroller. Føreren er gjentatte ganger stoppet med et kaffebord montert i synsfeltet. Føreren fjernet kaffebordet idet han ble vinket inn på kontrollplassen.

* Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet overlast og måtte laste av 1300 kilo før videre kjøring.

* Ett kjøretøy fikk og bruksforbud for ikke fungerende AD Blue rensing av eksosen.

* Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid og det ble gitt tre skriftlige advarsler for lenger kjøring enn tillatt.

* To vogntog fikk bruksforbud for manglende sikring av gods.

* Det ble skrevet ut seks skriftlige mangler på tekniske forhold på de kontrollerte kjøretøyene.