Fikk ikke kjøre videre

Sjåfører tatt med av politi etter kontroll.

Politiet og Statens vegvesen hadde lørdag kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland.

Av de 15 vogntogene som var inne på kontrollplassen ble åtte kjøretøy og fem sjåfører plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

Én fører av en litausk registrert varebil ble anmeldt for kjøring med 700 kg overlast enn hva kjøretøyet er teknisk godkjent for, føreren ble anmeldt for forholdet og ble tatt med til Egersund politistasjon i påvente av at forholdet blir avgjort.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten

Én fører av et vogntog blir anmeldt for to forhold og fikk kjøreforbud da vogntoget var lenger en tillatt, her var det og utnyttet over 20 lastemeter, lovlig lastemeter på et slikt vogntog er 15,65 meter.

Én fører av et litausk registrert varebil med henger ble anmeldt for flere forhold: Det var ikke montert fartsskriver i kjøretøyet så det var ikkw mulig å kontrollere kjøre og hviletid, ingen gyldig transporttilatelse, bremsene på tilhengeren var defekte og kjøretøyet var overlastet med 700 kg.

Kjøretøyet fikk kjøreforbud og føreren ble tatt med av politiet så forholdene kan avgjøres av en jurist.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette i vinduet