Denne hengeren fikk bruksforbud og måtte kobles av bilen på grunn av manglende godkjenningsattest for transport av ADR (transport av farlig gods på vei). Foto: Arnstein Stangeland

Fikk ikke kjøre med farlig last

Det ble full stopp for sjåføren som kom kjørende med denne.

Det ble full stopp for en sjåfør som kom kjørende av fergen på Mortavika fergekai som utførte transport av farlig gods på vei.

Hengeren fikk bruksforbud og måtte kobles av bilen da Statens vegvesen avholdt kontroll på Mortavika ferjekai.

– Kjøreforbudet ble ilagt på grunn av at semihengeren ikke hadde godkjenningsattest for transport av farlig gods på vei. Transportforetaket som var ansvarlig for transporten vil i tillegg bli anmeldt for forholdet, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.

Vegvesenet avholdt kontroll både på  Mortavika fergekai og ved Sokn kontrollstasjon tirsdag.

Det var i alt 159 kjøretøy inne på kontrollplassene. 69 kjøretøy ble videre valgt ut for ytterligere kontroll.

LES OGSÅ: Overlast, skarpe gjenstander og manglende hvile

11 mangler

Dokumentkontrollen at en sjåfør kjørte med motorvogn uten å medbringe førerkort, resultatet ble trafikkgebyr på 500 kroner.

Det ble også ilagt kjøreforbud på et kjøretøy på grunn av at det ikke kunne framvises gyldig transportløyve for godstransport.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på 11 kjøretøy og det ble utstedt mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Vinterutrustningskontrollen viste av en sjåfør kjørte uten å medbringe lovpålagte snøkjettinger, som resulterte i trafikkgebyr på 1000 kroner til sjåføren.

Det ble også ilagt trafikkgebyr på 750 kroner til en sjåfør på grunn av kjøring med dekk som hadde mønsterdybde under lovlig minimum.

Det ble ilagt kjøreforbud til to sjåfører som kjørte med sikthindrende gjenstander i frontvindu.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette i vinduet

12.800 i overlastgebyr

Vektkontrollen avdekket at fem kjøretøykombinasjoner kjørte med overlast.

– Det ene kjøretøyet hadde så mye overlast at foretaket som utførte transporten vil få tilsendt et overlastgebyr på 12800 kroner, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.  

Det ble ellers ilagt et overlastgebyr på 6050 kroner og et annet på 2900 kroner.

To av kjøretøyene som hadde overlast, var kjøretøy under 3500 kilo og det ble på disse ikke ilagt overlastgebyr.

– Sjåføren på den ene bilen vil i tillegg til avlastingen bli anmeldt på grunn av at bilen hadde alt for mye overlast, skriver kontrollørene.

LES OGSÅ: Måtte punge ut på stedet

Åtte kjøreforbud

Kontrollen av lastsikring ga kjøreforbud til åtte sjåfører på grunn av for dårlig sikring. Lasten måtte sikres forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.

Kontrollen av kjøre- og hviletid viste ingen brudd på bestemmelsene.

LES OGSÅ: Her går det galt for tivolibil