Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Torsdag var det slutt for et byggefirma.

Det var en tidligere arbeidstaker som begjærte at firmaet Hus-Snekkeren AS ble slått konkurs.

Kravet fra den tidligere ansatte var på 74.420 kroner og omhandlet feriepenger, utlegg, erstatning, renter og inndrivelseskostnader.

Hus-Snekkeren AS hevdet i retten at de ikke skyldte dette kravet og begrunnet dette med at de hadde et motkrav mot den tidligere ansatte.

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

Firmaet hevdet også at de kan betale kravet, men at de ikke ønsker å gjøre dette da de har et motregningskrav.

I et nytt rettsmøte som ble holdt den 20. november hevdet Hus-Snekkeren AS at de ikke under noen omstendigheter var insolvent og kom med dokumentasjon på dette.

Jæren tingrett kom til at motregningskravet fra firmaet måtte anses som tvilsomt og kom til at de skulle se bort fra dette.

Retten tok også for seg økonomien til Hus-Snakkeren AS og kom til at firmaet ikke har sannsynliggjort å ha nok omløpsmidler til å kunne betjene gjelden.

LES OGSÅ: Mann slått konkurs av sin tidligere arbeidsgiver

Jæren tingrett kom til Hus-Snekkeren AS ikke har oppfylt bevisbyrden for å påvise solvens og at konkursbegjæringen skulle tas til følge.

I tillegg ble firmaet dømt til å betale 20.000 kroner i sakskostnader til den tidligere arbeidstakeren.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. januar neste år.

LES OGSÅ: Mann (54) prøvde å slå arbeidsgiver konkurs