Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Mannen fikk ikke feriepenger. Da slo han arbeidsgiveren konkurs.

Det var en tidligere arbeidstaker som begjærte at en 34 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 21.510 kroner feriepenger for arbeid utført i 2018.

I denne perioden jobbet mannen som taxisjåfør for 34-åringen. Han møtte ikke i retten og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Saksøkeren opplyste i retten at han hadde ikke klart å komme i kontakt med 34-åringen siden april i år.

Da varslet han blant annet 34-åringen om at han ville gå til retten med saken, noe skyldneren ga uttrykk for at han burde gjøre.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs

Saksøker har ikke fått kontakt med ham verken på e-post eller telefon i ettertid.

Ifølge saksøkeren vet han ikke hvor 34-åringen befinner seg og ut fra opplysninger fra taxisentralen er det mulig at han befinner seg i utlandet.

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig, og at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la videre til grunn at han var insolvent og kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. desember.

LES OGSÅ: Slo mann konkurs da han ikke fikk pengene sine

LES OGSÅ: Konkurs mann må punge ut til bank