Fikk bruksforbud i kontroll

Statens Vegvesen har hatt kontroll mandag.

Mandagens kontroll på E 39 ved Krossmoen kontrollstasjon ble avholdt mellom klokken 07.00 og klokken 15.00.

Det passerte 128 kjøretøy gjennom kontrollen, av disse ble 12 tatt inn for nærmere kontroll.

87 kjøretøy ble kontrollert for vekt, ingen var for tunge, men et vogntog ble rapportert på grunn av feil kode for vektårsavgift på kjøretøyet,

Ett kjøretøy fikk teknisk mangel for sprukket glassfront med kort frist for utbedring.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette dekket

Ett kjøretøy ble ilagt bruksforbud for dårlig sikt, sjåføren måtte fjerne sikthindrende gjenstander i frontruten før de kunne kjøre videre.

Under kontrollen ble det blant annet utført bremsetest på fire kjøretøy, to kjøretøy fikk mangler for parkbrems/bremsevirkning. Resultatet av dette ble pålegg om reparasjon av feilene og det ble gitt mangellapper med kort frist
for utbedring.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

LES OGSÅ: Buss med skoleklasse fikk ikke kjøre videre