Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Fattet hastevedtak om avliving av 22 griser

Vil at gårdbruker ikke skal få lov til å ha husdyr i åtte år.

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en mann i 50-årene bosatt på Jæren.

Tiltalen lyder på at han forut for 18. oktober 2018, som ansvarlig dyreholder av en besetning på minst 550 griser, skal ha unnlatt å sikre at syke og skadde griser ble behandlet på en forsvarlig måte, herunder å skille ut syke og skadde dyr i sykebinge og/eller avlive dyr og /eller tilkalle veterinær tidsnok til å avverge lidelse hos minst 39 dyr.

Ved inspeksjon av Mattilsynet 18. og 19. oktober skal flere av grisene ha hatt forskjellige skader og i tillegg skal flere av bingene ha vært våte og skitne.

Under tilsynet skal det ha blitt utferdiget hastevedtak om avliving av 22 griser.

LES OGSÅ: Skal ha funnet døde griser som var blitt spist på av andre griser

Tiltalen lyder også på at han som ansvarlig dyreholder for besetningen må minst 550 griser skal ha unnlatt å sørge for tilstrekkelige mengder rotemateriale og/eller sørge for at gjødsel iblandet rotematerialet.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 2. november i år og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om rettighetstap for å eie, holde eller bruke husdyr i åtte år.

LES OGSÅ: Forsøkte å få bartenderen til å bytte alkohol mot noe av hasjen han hadde på seg

LES OGSÅ: Skal ha meldt bilen stjålet og fått utbetalt 412.460 – politiet mener at det var han selv som kjørte