Fasadefirma slått konkurs

Mandag var det slutt for et firma som har drevet med vedlikehold av fasader.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at Steam Fasade AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 234.315 kroner i skyldig moms, skatt og tvangsmulkt.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling er uriktig og la denne til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at saksørne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at selskapet kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene til stede for å ta konkursbegjæringen til følge til sted.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 7. januar i år.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs