Fant døde griser på gård

Mattilsynet har funnet over 100 døde dyr i en svinebesetning i Time kommune i Rogaland. Tilsynet vurderer nå å politianmelde grisebonden.

Mattilsynet har funnet over 100 døde dyr i en svinebesetning i Time kommune i Rogaland. Tilsynet vurderer nå å politianmelde grisebonden.

– Det er i hvert fall mer enn 100 dyr. Vi ønsker ikke å tallfeste dette mer nøyaktig, men går ut med dette tallet for å vise at det dreier seg om en stor dyretragedie, sier avdelingssjef Odd-Ivar Berget i Mattilsynet til NTB.

Mattilsynets veterinærer vurderer nå hva som skal skje med de gjenlevende dyra på gården. Noen vil bli avlivet fordi de er i dårlig forfatning, mens andre vil bli sendt til slakt.

– Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften. Etterpå skal vi vurdere politianmeldelse, slik vi alltid gjør i alvorlige dyrevelferdssaker, sier Berget.

Fikk pålegg

Det var ansatte i kjøttkontrollen på slakteriet Nortura på Forus som sist fredag sendte en bekymringsmelding til Mattilsynet. Dyra som hadde kommet inn til slakt fra besetningen på Time var i svært dårlig forfatning.

– Det var ansatte i kjøttkontrollen som kontrollerer slakt i slakteriene, som varslet internt om at det var grunn til bekymring. Det hadde de helt rett i, fastslår Berget.

Han sier de vurderte bekymringen som såpass alvorlig at representanter fra Mattilsynet reiste ut til gården på slutten av dagen.

– På fredag fikk vi bare sett en del av besetningen, men da de reiste ut igjen på mandag, fant de svært mange døde dyr, sier Berget.

To griser sto det så dårlig til med at de måtte avlives umiddelbart, skriver Stavanger Aftenblad. Det var mye skitt i bingene, og bonden fikk også pålegg om å rydde umiddelbart, samt sørge for tilstrekkelig med mat til grisene.

Også sauer

Ifølge Mattilsynet er det snakk om både smågris og slaktegriser. De øvrige dyra på gården synes å være i god forfatning.

– Bonden har også sauer på gården, men så langt har vi ikke sett grunnlag for bekymring når det gjelder saueholdet, sier Berget.

Han forteller at den aktuelle bonden ikke har vært i Mattilsynets søkelys tidligere.

– Vi var der for to år siden, men fant den gang ikke grunnlag for bekymring, sier avdelingslederen.

– Hvis vi velger å politianmelde grisebonden er det opp til politiet å finne ut hva som har skjedd. Nå vil vi i første omgang jobbe med å få alle fakta på bordet, og deretter avgjøre om det blir en anmeldelse, sier Berget.

Dumpet griser på jorde

I helgen ble det oppdaget flere døde griser på et jorde bak en gård i distriktet. Et bilde som viste 20–30 døde griser liggende i en haug, fikk Mattilsynet til å reagere. Dette er imidlertid ikke samme gård som den på Time der driften nå avvikles, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi har sett på forholdene på gården og har ikke funnet noe som gir grunnlag for bekymring, sier Berget.

Mattilsynet tror på denne bonden som har forklart at de døde grisene ble dumpet på jordet ved et uhell.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Tilsynet skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd. Det er dyreeier som selv er ansvarlig for å følge regelverket.