Entreprenørfirma i Stavanger ble slått konkurs

Torsdag gikk et entreprenørfirma i distriktet konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at firmaet Stavanger Entreprenør AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 329.242 kroner i skyldig skatt og merverdiavgift.

Det har allerede vært avholdt et rettsmøte i forbindelse med konkursbegjæringen.

I dette møtet ble det opplyst av skyldneren at han skulle betale uansett, og at han eventuelt skulle gå inn med private midler.

Stavanger Entreprenør AS har ikke betalt noe av kravet etter dette møtet.

LES OGSÅ: Campingplass har gått konkurs

Under det siste rettsmøtet hevdet Stavanger Entreprenør AS at firmaet ikke var insolvent og mente at kravet fra Skatt Vest var feil.

Kravet fra Skatt Vest er basert på skjønn på grunn av manglende innrapportering fra skyldner.

Retten kom til at det foreligger et lovlig fastsatt skatte- og avgiftskrav, og at dette skal betales innenfor forfallstidspunktet.

Stavanger tingrett viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og retten kom til at betalingsproblemene til selskapet ikke var forbigående.

Dermed ble det lagt til grunn at Stavanger Entreprenør AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Marius Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. juni i år.

LES OGSÅ: Sjømatfirma slått konkurs