Illustrasjonsfoto. NTB scanpix

Entreprenørfirma gikk konkurs

Mandag var det slutt for et entreprenørfirma.

Det var et entreprenørfirma på Moi som var i Dalane tingrett og meldte oppbud.

Aksjeselskapet opplyste i retten at den samlede gjelden var på 5.384.710 kroner og at selskapets aktiva, bestående av diverse maskiner, driftsløsøre og utestående kundefordringer har en anslått verdi på omkring to millioner kroner.

Firmaet har hatt fire ansatte.

Dalane tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert dom de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma slått konkurs

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. april.

LES OGSÅ: Treningssenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs