Energiselskap gikk konkurs

Et selskap som har drevet med energi har gått konkurs.

Det var firmaet Inventi AS som 9. juli var i Stavanger tingrett og meldte oppbud. Noen dager senere var også selskapet Nova Terra AS, Inventis datterselskap, i retten og meldte oppbud.

Selskapene har drevet med geotermisk teknologi for å skape energi og har holdt til i Stavanger.

Stavanger tingrett kom til at begge selskapene var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Møbelfabrikk gikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringene til følge var til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer for begge selskapene.

Skiftesamling for Nova Terra AS vil bli avholdt den 6. september, mens skiftesamlingen for Inventi AS vil bli avholdt den 24. september.

LES OGSÅ: Burgersted gikk konkurs

LES OGSÅ: Restaurant gikk konkurs