Energifirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at selskapet Scandinavian Green Energy AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 151.060 kroner i skyldig merverdiavgift.

Scandinavian Green Energy AS har holdt til i Stavanger og har hatt som formål å utvikle og drifte systemer for fornybar energi og annet som faller sammen med dette, herunder konsulenttjenester.

Firmaet omsatte for 1,5 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat på 1,2 millioner kroner før skatt.

LES OGSÅ: Frisørsalong slått konkurs

Scandinavian Green Energy AS opplyste i Stavanger tingrett at firmaets eiendeler vesentlig består i kundefordringer og at det arbeides med å på plass en factoringavtale med en bank med 500.000 kroner i kreditt.

Det ble også opplyst at virksomheten er igangværende. Skyldneren erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg åpning av konkurs.

Stavanger tingrett la til grunn at den samlede gjelden til firmaet er på 428.227 inkludert gjeld til Kemneren i Stavanger, som ikke er en del av konkursbegjæringen.

Retten viste også til at Scandinavian Green Energy AS ikke hadde lyktes med å få til en nedbetalingsplan eller å få lån i banken. Dermed ble det lagt til grunn at skyldneren var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. januar neste år.

LES OGSÅ: Båtsenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs