Elektronikkfirma har gått konkurs

Tirsdag var det slutt for et firma som har drevet med elektronikk.

Det var firmaet Norse Electronics AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Norse Electronics AS har holdt til i Tankbåtveien i Stavanger og har drevet med arbeid med elektronikk rettet mot oljebransjen og sjøfartsnæringen i form av utleie av arbeidskraft.

Firmaet hadde i 2016 en omsetning på 2,3 millioner kroner.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Samme år fikk Norse Electronics AS en negativt resultat før skatt på 369.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand

til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. februar i år.

LES OGSÅ: – Konkurs mann (52) underslo syv millioner kroner