Elektrikerfirma slått konkurs

Mandag var det slutt for et elektrikerfirma i distriktet.

Det var Skatt Vest og Jæren kemnerkontor som begjærte at firmaet Vestres Elektro AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 307.658 kroner i skyldig moms, arbeidsgiver og forskuddstrekk.

Vestres Elektro AS holder til på Kverneland og skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde det aktuelle beløpet.

Det ble også opplyst at eiendeler består i to belånte biler og en fordring mot en tredjeperson på én million kroner.

I tillegg har firmaet en leverandørgjeld på 150.000 kroner.

LES OGSÅ: Firma som har levert utstyr til landbruket slått konkurs

Skyldneren erkjente ikke på være insolvent og motsatte seg konkurs.

Retten viste til at det har vært holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

«Retten har vurdert skyldnerens forklaring om at han snarlig vil motta betaling for et utestående krav 1.000.000 kroner. Imidlertid er forklaringen fullstendig udokumentert, og saken har allerede blitt utsatt en gang som følge av lovnader om at skyldneren skulle motta dekning som han skulle bruke til å betale kreditors krav», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Etter en samlet vurdering kom retten til at det er mest sannsynlig at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 17. oktober i år.

LES OGSÅ: Sikkerhetsfirma gikk konkurs