Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Elektrikerfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Elektrospesialisten AS som onsdag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.250.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 400.000.

Firmaet har holdt til på Gamleveien i Sandnes og omsatte i 2019 for litt over 6,2 millioner kroner. Elektrospesialisten AS fikk samme år et resultat på 75.000 kroner. 

I retten ble det opplyst at firmaet har hatt seks ansatte.  

LES OGSÅ: Byggefirma ble slått konkurs

Retten kom til at den skulle skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Jæren tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudssbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. november.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Kiosk gikk konkurs