Eier av sporingsfirma slått konkurs

Et firma som har drevet med sporing har blitt slått konkurs.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at firmaet Comdev AS ble slått konkurs.

Comdev har holdt til i Koppholen i Sandnes har 60 prosent av aksjene i datterselskapet og sporingsfirmaet Nortrace AS, som ikke er omfattet av konkursen. Dette firmaet har blant annet jobbet med teknologiske løsninger for sporing av sauer.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen mot Comdev AS var et krav på 372.207 kroner som har sin bakgrunn i manglende betaling av skatt og gebyrer.

Ingen fra Comdev AS møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær. Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at framstillingen fra saksøkeren var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Skole gikk konkurs

Jæren tingrett kom også til at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Datafirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Take away-sted har gått konkurs