Eiendomsfirma slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.


Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Industrivegen 55 AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 465.067 kroner i skyldig moms.

Industrivegen 55 AS har drevet med eiendomsutvikling og har holdt til på Forsand.

Ingen fra firmaet møtte i rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

Industrivegen 55 AS omsatte for litt over 1,3 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 488.000 kroner.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs

Stavanger tingrett fant ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn.

Retten mente også at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke grunn til anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Stavanger tingrett la til grunn at Industrivegen 55 AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 27. november.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs