Eiendomsfirma i Sirdal gikk konkurs

Fredag gikk et eiendomsfirma konkurs.

Det var Sinnes Terrasse AS som var i Lister tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har drevet med eiendomsutvikling i Sirdal og opplyste i retten å ha en gjeld på 489.000 kroner.

Ifølge Sinnes Terrasse AS har de ingen eiendeler eller aktiva.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Lister tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Invald Snerthammer er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. mars i år.

LES OGSÅ: Bikerstreet har gått konkurs

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs