Eiendomsfirma gikk konkurs

Det var styret i Stavanger Verksgata Centre AS som har besluttet at selskapet skulle begjære oppbud.

Stavanger Verksgata Centre AS er en del Regus Business Centre Norge AS og har drevet med utleie av kontorlokaler i Verksgata 1a i Stavanger.

Firmaet omsatte i 2019 for litt over 2,7 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 4,2 millioner kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat gikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art, og vilkårene for å ta begjæringen til følge er til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 25. februar.

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted slått konkurs