Eiendomsfirma gikk konkurs

Et firma som har drevet med eiendom har gått konkurs.


Det var Skatt Vest og Haugesund Kemnerkontor som begjærte at firmaet Boligeiendom 5 AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav 243.876 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Boligeiendom 5 AS har drevet med utleie av eiendom og holder til i Haugesund.

'Ingen fra Boligeiendom 5 AS møtte til torsdagens rettsmøte i Haugaland tingrett.

LES OGSÅ: Alarmfirma ble slått konkurs

Retten viste til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt, og viste til at det er gjort en rekke forsøk på å få kontakt med innehaveren av firmaet.

Retten kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot saksøkerne som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å tro at Boligeiendom 5 AS kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. februar.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk ble tvangsoppløst