Driftsselskap bak Narvesen-butikker konkurs

Et selskap som sto for driften i flere Narvesen-butikker har vært i Stavanger tingrett og meldt oppbud.

Det er firmaet Butikkdrift Undheim & Kalberg AS som har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Firmaet har drevet med drift av flere Narvesen-butikker, blant annet den ved Atlantic Hotel i Olav Vs gate.

Driften opphørte imidlertid i fjor høst og de aktuelle Narvesen -butikkene har fått nye eiere.

LES OGSÅ: Butikk i Tasta Senter konkurs

Butikkdrift Undheim & Kalberg AS har opplyst at den samlede gjelden er på 214.000 kroner og at selskapets aktiva er på omkring 2700 kroner.

Odd Jo Forsell er oppnevnt som bostyrer. Han sier til RA at gjelden i hovedsak er leverandørgjeld.

LES OGSÅ: Rudis Smoothie konkurs – 12 ansatte mister jobben

Retten kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene var til stede for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

Skiftesamling er berammet den 31. mars i år.

LES OGSÅ: Flyttebyrå konkurs