Annonse
I disse lokalene i det som var Forus Akuttinnkvartering, slo kvinnen (28) datteren (4) i ansiktet. Foto: Tore Bruland

Dømt for vold mot datteren (4) på asylmottak

En 28 år gammel kvinne er dømt for vold mot datteren.

Annonse
Roganytt

Episoden fant sted på det som var Forus innkvartering den 26. februar i fjor.

Stavanger tingrett fant det bevist utover enhver tvil at kvinnen slo datteren to ganger i ansiktet med flat hånd.

I forbindelse med bevisvurderingen la retten avgjørende vekt på forklaringen til en vekter.

LES OGSÅ: Mann (66) tiltalt for dommertrusler i hijabsak

Sammen med en kollega gikk hun brann- og ordensvakt på bygget.

Omkring klokken 08.30 hørte hun barnegråt fra rommet som 28-åringen og familien disponerte.

Da vekteren gikk inn i rommet så hun tydelig at 28-åringen slo sin datter i ansiktet med flat hånd.

LES OGSÅ: – Konkurs mann (52) underslo syv millioner kroner

Ifølge vekteren så hun slagene tydelig og hørte smell da de traff barnets ansikt.

Sammen med kollegaen tok hun kontakt med 28-åringen før episoden ble rapportert til mottaksledelsen.

Vekteren skrev også en rapport om forholdet samme dag.

LES OGSÅ: Tok p-bot til retten – det skulle han ikke ha gjort

«Retten kan ikke se noen rimelig grunn til å betvile at det vekteren har forklart er riktig», heter det i dommen.

Retten var heller ikke tvil om at volden ble utøvd forsettlig.

Stavanger tingrett kom til at volden framstår som et engangstilfelle og fant sted i forbindelse med en situasjon med mye stress og press i forbindelse med opphold på akuttmottaket, og at de skulle flyttes til et nytt mottak.

Dermed ble straffen satt til betinget fengsel i 18 dager.

Annonse