Dette vogntoget fikk ikke fortsette ferden

Fikk ikke kjøre videre med denne lasten.

Det var under Statens vegvesens tungtransportkontroll på E 39 ved Krossmoen torsdag at kontrollørene kom over vogntoget.

– Vogntoget fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren fikk overlastgebyr og måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.

Sjåføren fikk 7400 kroner i overlastgebyr

Arbeidstilsynet var med

Arbeidstilsynet deltok også under kontrollen sto for kontroll av sjåførenes arbeidsforhold og lønnsvilkår.

– Utenlandske sjåfører på kabotasjeoppdrag i landet ble kontrollert i forhold til om de fikk allmenngjort minstelønn mens de var på oppdrag i landet, melder vegvesenet.

55 kontrollert

Totalt var 55 kjøretøy innom kontrollplassen i løpet av kontrollen.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig eller forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fire kjøretøy. Manglene gikk ut på defekt bremser, løsnet aksling, sprukket frontrute, defekt sidehinder, dårlig sikt og defekt lys.

– Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene, heter det i rapporten.