Hydro Karmøy skal bygge et fullskala pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv aluminiumsproduksjon. Her deler av industriområdet. Foto: Jan Kåre Ness/NTB scanpix

Dette bør du vite om Hydro-festen

Sjekk hvilke veier som stenges.

Torsdag 24. august vil Hydro Karmøy avvikle et større arrangement i forbindelse med deres 50-årsjubileum og åpning av pilotprosjekt.

Det er ventet store mengder publikum til Festplassen i Kopervik sentrum, noe som vil få innvirkning på trafikkbildet, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det besluttet å stenge følgende veier:

* Havnegata, stenges fra Stølebuktvegen.

* Hovedgata, stenges fra Stølebuktvegen.

* Skudnesveien, stenges fra krysset Austre Karmøyveg.

* Stangelandsgata.

* Eideveien ved broen over Austre Karmøyveg, stenges inn mot sentrum.

* Severin Larsens vei, stenges mot Festplassen.

Trafikkreguleringen vil bli skiltet, og det vil også være manuell dirigering på disse stedene. Veiene vil bli stengt i perioden fra klokken 16.00–00.00, eller til politiet vurderer at det er trafikksikkert å åpne igjen.

Vi åpner veiene igjen når Kopervik sentrum er tømt for folk, kommenterer Inger Margareth Frøyland-Jensen ved orden- og trafikkseksjonen ved Karmøy lensmannskontor.

Ber publikum tenke praktisk

Intensjonen med stengingen er å redusere risikoen for trafikkaos og således øke sikkerheten. 

Det er ventet mange mennesker i Kopervik sentrum denne ettermiddagen og kvelden. Det er ønskelig at området skal være fremkommelig, og det er derfor behov for at kjerneområdet gir rom for at en kan bevege seg til fots, forklarer Frøyland Jensen.

Hun oppfordrer samtidig publikum til å tenke praktisk oml transport denne dagen.

For å bidra til at trafikken flyter best mulig i forbindelse med arrangementet, kan det være lurt å være ute i god tid. For de som er avhengig av bil til Kopervik vil det være en fordel å kjøre flere sammen, og gjerne benytte seg av større parkeringsområder utenfor sentrum. Kan en gå eller sykle, vil en gjøre både seg selv og andre en tjeneste. Politiet håper på et hyggelig og trygt arrangement i Kopervik, avslutter Frøyland-Jensen.