Loai Deeb, her fra et arrangement i 2008. Foto: Erik Holsvik

Deeb slått konkurs

Fredag ble Loai Mohammed Deeb slått konkurs.

Det var Skatteoppkreveren i Sola kommune som begjærte at Loai Mohammed Deeb ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et skattekrav på 17,5 milioner kroner for årene 2013 til 2016.

Deeb har vært styreleder og president  i Global Networks for Rights and Development (GNRD).

Den 4. juli 2016 ble det åpnet konkurs i GNRD. Økokrim innledet etterforsking mot organisasjonen og foretok ransakinger og beslag i mai 2015.

LES OGSÅ: Menneskerettighetsleder dømt for underslag

Ved Stavanger tingretts dom av 16.oktober i år ble Deeb funnet skyldig i blant annet  underslag fra GNRD og hvitvasking, og det ble også besluttet inndragning av kr 10.090.903 kroner.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i fire år og seks måneder.

Retten kom til at Deeb var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. desember i år.

LES OGSÅ: Tidligere GNRD-leder innrømmer milliongambling på nett