ILLUSTRASJONSFOTO: FRANK MAY, NTB SCANPIX

Datafirma slått konkurs

Betalte ikke skatt og avgifter.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Karmøy som begjærte at firmaet Enterline AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 117.770 som har sin bakgrunn i skyldig skatt og avgifter.

Enterline AS har drevet med konsulenttjenester innen IT, herunder rådgivning, systemutvikling, og undervisning, samt produksjon av innhold til nettsteder og andre publikasjonsformer, herunder tekst, foto og film.

Firmaet har adresse både i Stavanger og på Karmøy.

Firmaet omsatte for 371.000 kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat på 151.000 kroner.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Ingen fra Enterline AS møtte i rettsmøtet i Haugaland tingrett og retten kom at det ikke forelå opplysninger om gyldig fravær.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og la denne til grunn.

I tillegg ble det lagt til grunn at det ikke er grunn til å anta at Enterline AS kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Lodve Martin Kvamme er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Personlig konkurs med 14,8 millioner kroner i gjeld