Datafirma slått konkurs

Onsdag gikk et datafirma i distriktet konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at en 37 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

37-åringen har drevet et datafirma som et enkeltpersonforetak.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 144.905 kroner i skyldig merverdiavgift.

37-åringen forklarte i Stavanger tingrett at han ikke hadde midler til å betale kravet, erkjente at han var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Stor aktør i byggebransjen konkurs

Retten kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke stilt betryggende sikkerhet for.

I den forbindelse ble det blant annet vist til at det er holdt er holdt utleggsforretning mot 37-åringen med intet til utlegg.

Stavanger tingrett la til grunn at han er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. januar neste år.

LES OGSÅ: Bryggeri har gått konkurs