Illustrasjonsfoto.

Dagligvarebutikk slått konkurs

Betale ikke gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at Sandnes Mat AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 640.363 kroner i utestående merverdiavgift.

Ingen fra Sandnes Mat AS møtte i torsdagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.  

Sandnes Mat AS har holdt til i Gjesdalveien 36. 

LES OGSÅ: Utested ble slått konkurs

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 27.01.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.   

Skiftesamling vil bli holdt 8. april.  

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Cateringfirma gikk konkurs