Dagligvarebutikk gikk konkurs

Tirsdag var det slutt for en dagligvarebutikk.

Det var Kannik Dagligvare AS som tirsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud. 

Kannik Dagligvare AS har drevet Joker-butikken i Olav Vs gate i Stavanger.  

Butikken ble etablert i 2019 og står oppført på proff.no med 21 ansatte. 

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Bilverksted gikk konkurs

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede. 

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.  

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. august i år.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Forsikringsfirma gikk konkurs