Cateringfirma slått konkurs

Tirsdag ble et cateringfirma i distriktet slått konkurs.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Opima Invest AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 113.033 kroner i skyldig moms for 2018, skatter og arbeidsgiveravgift.

Opima Invest AS har drevet med cateringvirksomhet og har hatt adresse på Bryggerikaien på Siriskjær. Firmaet omsatte for 645.000 kroner i 2017. Det står oppført på proff.no med fem ansatte.

Ingen fra firmaet møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det har ikke vært mulig å forkynne innkallingen til rettsmøtet og konkursbegjæringen for styrelederen da vedkommende trolig er i utlandet med ukjent adresse.

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge saksøkernes framstilling av saken til grunn og at disse hadde et forfalt krav mot Opima Invest AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke er grunn til å anta at firmaet kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. juni i år.

LES OGSÅ: Pizzasted konkurs – innehaver spilte bort pengene

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 50 ansatte mister jobben