Jæren tingrett.

Cateringfirma slått konkurs

Fredag gikk et cateringfirma konkurs.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte firmaet Jærbakeren Catering AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 268.114 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og skatt.

Ingen fra Jærbakeren Catering AS møtte til fredagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

I den forbindelse viste retten til at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet var lovlig forkynt for Jærbakeren Catering AS den 2. mars i år.

Jærbakeren Catering AS har drevet med alt fra smørbrød, påsmurt bakverk til kaker og varmmat.

Firmaet omsatte for 4,2 millioner kroner i 2016 og fikk samme år et negativt resultat på 17.000 kroner.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren
som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at
betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex

Jæren tingrett la til grunn at Jærbakeren Catering AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. april i år.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs