Byggefirma slått konkurs av skatteinnkreveren

Det var Staten ved Skatteetaten – Skatteinnkreving som begjærte at firmaet Scandi Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 504.809 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift, skatt og merverdiavgift.

Scandi Bygg AS har holdt til i Stavanger og har både drevet med ordinær byggevirksomhet og produksjon av prefabrikkerte trehus.

Firmaet omsatte i 2019 for nesten 1,5 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 336.000 kroner.

LES OGSÅ: Eiendomsfirma gikk konkurs

Styreleder i firmaet mente at de ville klare å betale beløpet innen ti måneder.

Stavanger tingrett kom imidlertid til at firmaet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli holdt 18. februar.

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs

LES OGSÅ: Pizzasted slått konkurs