Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Mandag var det slutt for et byggefirma.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 34 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 144.320 kroner i skyldig moms, gebyrer og renter.

34-åringen har drevet et byggefirma i Stavanger med ni ansatte som et enkeltpersonforetak.

En representant for firmaet forklarte i retten at de ikke kunne betale kravet, men at det forelå et fakturabeløp som ikke var betalt til byggefirmaet av et hotell på 441.369 kroner.

Det ble videre opplyst at dette kravet er brakt inn for forliksrådet der møte er berammet den 30. oktober i år.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

Det ble også argumentert med at dersom dette beløpet blir betalt, vil byggefirmaet kunne betale kravet fra Skatteetaten. Hvis ikke må de 441.369 kronene settes som tap, noe som igjen får betydning for beregning av moms.

Skatteetatene fastholdt konkursbegjæringen og viste til at det utestående kravet hadde forfalt.

Stavanger tingrett viste til at skyldneren ikke var i stand til å betale kravet og at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. november.

LES OGSÅ: Selskap bak restaurant gikk konkurs

LES OGSÅ: Pizza- og kebabsted slått konkurs