Byggefirma slått konkurs av kemneren og skatteoppkreveren

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Sola som begjærte at firmaet DSK Bygg AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 227.862 kroner i skyldig skatt og avgifter.

DSK Bygg AS har holdt til på Sola og omsatte i 2018 for 436.000 kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat på 108.000 kroner før skatt.

Stavanger tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

LES OGSÅ: Interiørfirma gikk konkurs

Retten la også til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Det ble også lagt til grunn at betalingsproblemene ikke er forbigående og at DSK BYGG AS er insolvent.

Dermed var vilkårene til stede for å ta konkursbegjæringen til følge. Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 16. mars.

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat konkurs

LES OGSÅ: Maskinentreprenør slått konkurs av entreprenør