Byggefirma slått konkurs

Fredag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en mann i 60-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 562.437 kroner som har sin bakgrunn i skyldig restskatt.

Mannen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak. 

Ham møtte ikke til fredagens rettsmøte i Jæren tingrett. Ifølge retten har det ikke vært mulig å oppnå kontakt med mannen og retten kom til at forkynnelse kunne utelates.

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Dekkbutikk gikk konkurs

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I tillegg kom retten til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Jæren tingrett la til grunn at mannen er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. juni.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

LES OGSÅ: Dekkbutikk gikk konkurs