Byggefirma slått konkurs

Onsdag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 56 år gammel mann fra Jæren ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 77.984 kroner i skyldig merverdiavgift og tvangsmulkt.

Mannen har drevet et byggefirma som et enkeltpersonforetak og erkjente å skylde det aktuelle beløpet – og at han ikke hadde eiendeler av verdi.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Jernvarebutikk konkurs

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg – og at skyldneren er insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 15. mai.

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

LES OGSÅ: Gikk konkurs – hadde en gjeld på 8000 kroner til advokat