Byggefirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at et byggefirma på Ålgård ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 190.058 kroner i skyldig moms.

Etter at konkursbegjæringen ble sendt har byggefirmaet betalt inn 35.350 kroner, slik at kravet mot firmaet er mindre enn det i konkursbegjæringen.

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

Ingen fra firmaet møtte til mandagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Retten la til grunn at firmaet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. april.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs