Byggefirma slått konkurs

Mandag var det slutt for et byggefirma.

Det var Haugesund Kemnerkontor som begjærte at firmaet Soni AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 111.043 kroner i skyldig restskatt, tvangsmulkt, utskrevet forskuddsskatt, renter og gebyrer.

Soni AS har holdt til i Haugesund og har drevet med stillasarbeid og diverse byggearbeid.

Haugaland tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Klinikk slått konkurs

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hans-Jakob Reinlund Sæther er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. mars.

LES OGSÅ: Murmesterfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat konkurs