Byggefirma slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 43 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 81.237 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift.

43-åringen har drevet et byggefirma på Randaberg som et enkeltpersonforetak.

Han møtte ikke til mandagens rettsmøte og det har heller ikke vært mulig å ha fått forkynt konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet.

Dette fordi han ikke har oppholdt seg på registrert adresse, og det er opplyst at han skal befinne seg i Polen.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

Dermed besluttet Stavanger tingrett at saken skulle fremmes uten forkynning.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og at denne skulle legges til grunn. Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 16. desember.

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Personlig konkurs med 14,8 millioner kroner i gjeld