Byggefirma slått konkurs

Torsdag var det slutt for et byggefirma.

 


Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Tak-Team 11 AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 103.806 kroner i skyldig moms, tvangsmulkt, renter og gebyr.

Tak-Team 11 AS har drevet med takarbeid og har holdt til i Haugesund.

Haugaland tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ:

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I tillegg kom retten til det ikke er grunn til å anta at firmaet kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. november.

LES OGSÅ: Sveisefirma gikk konkurs – 38 ansatte mister jobben

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs