Byggefirma slått konkurs

Skulle bare bygge ferdig et bygg først.

Det var Skatteetaten som begjærte at 44 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Mannen har drevet et byggefirma som et enkeltpersonforetak og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 99.157 kroner i skyldig moms.

Det har tidligere vært et rettsmøte i forbindelse med konkursbegjæringen den 7. oktober i år.

44-åringen opplyste at han holdt på med å gjøre ferdig et bygg og at han innen to uker ville få inn et oppgjør som overstiger kravet fra Skatteetaten.

I løpet av denne perioden har han imidlertid ikke betalt kravet.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs

«Han har ikke tilkjennegitt noen unnskyldende omstendigheter for dette. Skyldneren har også vært innforstått med at det ville bli åpnet konkurs dersom han ikke betalte innen fristen, og har ikke bestridt dette», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Retten la også til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I tillegg ble det vist til at det er holdt utleggsforretning mot mannen med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at mannen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs