Byggefirma slått konkurs

Fredag var det slutt for et byggefirma i distriktet.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 30 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 172.309 kroner i skyldig moms. 30-åringen har drevet et byggefirma med adresse på Hommersåk som et enkeltpersonforetak.

Det var mye fram og tilbake i rettsmøtet i Jæren tingrett fredag.

Blant annet hevdet 30-åringen at det var hans kamerat, og ikke han selv, som hadde stiftet selskapet – og at han ble lurt i denne forbindelse.

Jæren tingrett kom til at dette ikke skulle tillegges avgjørende vekt.

LES OGSÅ: Storkiosk gikk konkurs

Retten viste til at det er avholdt utleggsforretning mot 30-åringen uten at det har vært mulig å oppnå dekning hos skyldneren. 

Dermed ble det lagt til grunn at han var insolvent.

Retten viste også til at 30-åringen klart har gitt uttrykk for at han ikke har mulighet for å gjøre opp kravet, og at han ikke har noen eiendeler av verdi.

I tillegg ble det vist til at hans inntektssituasjon tilsier at betalingsudyktigheten ikke er forbigående.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 30. oktober i år.

LES OGSÅ: Kyllingprodusent slått konkurs

LES OGSÅ: Vannscooterfirma slått konkurs