Byggefirma slått konkurs

Mandag gikk et byggefirma i distriktet konkurs.

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at en 34 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 219.946.

34-åringen har vært bosatt i Stavanger, men har drevet et byggefirma på Klepp som et enkeltpersonforetak.

Innkallingen til rettsmøtet og konkursbegjæringen er forsøkt forkynt for 34-åringen av Namsfogden i Stavanger som ikke har lyktes med dette.

Da mannens adresse ble oppsøkt ble det gitt opplysninger om at 34-åringen trolig hadde reist tilbake til Polen.

Også 34-åringens ekskone har blitt oppringt og kunne opplyse at han oppholdt seg i Polen.

LES OGSÅ: Eiendomsfirma gikk konkurs

Med dette som bakgrunn kom retten til at rettsmøte om konkursbegjæringen kunne gjennomføres selv om innkallingen ikke er lovlig forkynt.

Stavanger tingrett viste også til at det er holdt utleggsforretningen mot 34-åringen med intet til utlegg.

Retten kom til at det ikke er holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken er uriktig og kom til at denne skulle legges til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at det ikke er grunn til at 34-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Spisested på Kvadrat konkurs

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs