Byggefirma slått konkurs

Et byggefirma ble torsdag slått konkurs.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Karmøy som begjærte firmaet Stangeland Multiservice LTD.

Firmaet holder til på Karmøy og har drevet med byggevirksomhet.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 99.245 kroner i skyldig moms og skatt.

Ingen fra Stangeland Multiservice LTD møtte i rettsmøtet torsdag og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

LES OGSÅ: Campingplass har gått konkurs

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen fra Haugaland tingrett.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 14. juni i år.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs