Skatt Vest.

Byggefirma slått konkurs

Et byggefirma i distriktet har gått konkurs.

Det var Skatt Vest som begjærte at byggefirmaet Raimio Bygg AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 79.357 kroner som har sin bakgrunn i skyldig moms fra i fjor.

Raimio Bygg AS opplyste i retten at firmaet ikke eier noe av verdi med unntak av noe verktøy.

Det ble også opplyst at Raimio Bygg AS har noe leverandørgjeld og en ubetalt faktura til regnskapsfører.

LES OGSÅ: Firma som har levert mat gikk konkurs

Stavanger tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot byggefirmaet som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Raimio Bygg AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 13. juni i år.

LES OGSÅ: Campingplass har gått konkurs