Byggefirma slått konkurs

Tirsdag gikk et byggefirma i distriktet konkurs.

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte at en 28 år gammel mann ble slått konkurs.

28-åringen har drevet et byggefirma på Storhaug som et enkeltpersonforetak og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 412.608 kroner i skyldig merverdi og skatt.

Konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet er forsøkt sendt til 28-åringen, men kom i retur.

Mannen er også forsøkt stevnet ved oppmøte og retten har ikke lykkes med å finne hans nye adresse eller telefonnummer.

Dermed kom retten til at forkynning kunne unnlates etter domstolloven.

LES OGSÅ: Matbutikk legger ned

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken var uriktig.

Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot mannen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I tillegg kom retten til å tro at det ikke er grunn til å tro at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. juni i år.

LES OGSÅ: Campingplass har gått konkurs